Razpis 2023

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje tudi v letu 2023 sofinancira dejavnosti izobraževanja odraslih in v tem okviru študijske krožke.

Seznama dosedanjih izvajalcev študijskih krožkov sta pripravljena po abecednem redu in prikazujeta zadovoljevanje nekaterih kriterijev tega razpisa.