Nevenka Bogataj

Leto: 
2018
Kraj: 
Idrija
Vrsta priznanja: 
Zahvala

Javna zahvala Društva klekljaric idrijske čipke.