Kot udeleženec

Lahko se vključim v študijski krožek z meni zanimivo vsebino ali v krožek, ki poteka v moji bližini.

Nasmejana mentorica študijskega krožka
Začne se z nasmehom - tudi v telefon

Seznam delujočih krožkov mentorji oblikujenjo sami ob prijavi delovanja študijskega krožka. Trenutno delujoče študijske krožke si poglejte v rubriki Krožki.

Preden študijski krožek obiščem ali začnem v njem sodelovati, se moram z ustanovo ali mentorjem krožka vnaprej dogovoriti.