Stalna besedila spletne strani opisujejo delovanje in dosežke študijskih krožkov (ŠK). Spreminjajoče se rubrike napajajo krožki sami, trenutno delujoče predstavlja seznam Aktivni krožki.