Študijski krožki  so majhne skupine, ki se načrtno učijo. Ključni zanje so mentorji. Osebna srečanja in skupinska dinamika sta bistvo njihovega delovanja od začetkov leta 1993 do danes, a tudi popotnica v prihodnost.

Stalna besedila spletne strani opisujejo delovanje in dosežke študijskih krožkov (ŠK). Spreminjajoče se rubrike napajajo krožki sami, trenutno delujoče predstavlja seznam Naši krožki - kje so in kaj delajo.

Dostopni, med seboj zelo različni, vsi pa ustvarjalni, omogočajo zadovoljstvo in celo poslovne priložnosti. Privlačni so torej tistim, ki ne prepuščajo vsega plačanim institucijam ter »hočejo več« ter zato iščejo, izpopolnjujejo in med seboj izmenjujejo. Taka "dodana vrednost" znanja in medsebojnih vezi krepi tudi kraje, občine in skupnosti, katerih del so ŠK. Seznam trenutno delujočih je v rubriki Naši krožki - kje so in kaj delajo.

V letu 2016 je bil posnet nov video.