Primeri dobre prakse

Cilji 2012Cilji 2001
Cilji iz leta 2000 so doseženi in še vedno aktualni

Primere študijskih krožkov vam predstavljamo v želji, da tisti, ki krožkov še ne poznate, spoznate njihovo pestrost in privlačnost. Ilustrirajo doseganje uvodoma predstavljenih ciljev projekta.

Tistim pa, ki pojem krožkov poznate iz teorije ali redkih obiskov, želimo s predstavljenimi primeri pokazati, da so si študijski krožki med seboj močno različni in se potrebuje za njihovo spoznavanje daljši čas in več obiskov. 

"Pokrajina" slovenskih krožkov dobro odseva pestrost slovenskega prostora in ljudi, ki jih je preteklost zaznamovala z različnimi učnimi izkušnjami.

Podrobnejša analiza mentorjev in udeležencev je tudi pokazala, da je možno in tudi utemeljeno razvrščanje udeležencev tudi po bolj domiselnih kazalcih kot so klasični, vedno merjeni podatki o starosti, izobrazbi, statusu in številu udeleženih, seveda pa je za to potrebna dodatna ustvarjalnost in miselni napor.

Več različnih sladic na krožniku

Poznate? Več različnih jedi je ... in žličk tudi