Primeri dobre prakse

Študijski krožki so si med seboj močno različni. "Pokrajina" slovenskih krožkov dobro odseva pestrost slovenskega prostora in ljudi, ki jih je preteklost zaznamovala z različnimi učnimi izkušnjami.

Podrobnejša analiza mentorjev in udeležencev je pokazala, da je možno in utemeljeno razvrščanje udeležencev tudi po drugih kazalcih kot so klasični podatki o starosti, izobrazbi, statusu in številu udeleženih, seveda pa je za to potrebna dodatna ustvarjalnost in miselni napor.

Več različnih sladic na krožniku

Poznate? Več različnih jedi je ... in žličk tudi

Cilji se nadgrajujejo – iz demokratizacije, spodbujanja participacije in njene enakomerne porazdelitve v prostoru in med generacijami, posebnega truda z tim. ranljivimi ciljnimi skupinami, poleg naštetega skušamo okrepiti stike ter materialno podlago za delovanje.