Razstava

Razstava o življenju študijskih krožkov

Na Jakopičevem sprehajališču v Ljubljani je bila med 20. aprilom in 5. junijem 2018 razstava, ki so jo ob svoji petindvajsetletnici pripravili študijski krožki pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije in v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor (Podnebni sklad).

Razstava prikazuje življenje študijskih krožkov, večinoma tesno povezano z okoljem in njihov prispevek k razvoju. Vrednota ohranjene narave tudi sicer postaja trend, ki ga vse številnejši obiskovalci Slovenije cenijo. Ta vrednota prehaja v prihodnost tudi v obliki visokotehnoloških dosežkov, ki so plod domačega znanja ter prilagajanja lastnega vsakdana nekdanji skromnosti, a veliki in stalni radovednosti.

***

Fotografije so poslali krožkarji oz. fotografi ter so nastale kot dokumentarni posnetek, drugi kot premišljena, z vsemi detajli postavljena, posebej osvetljena, tako rekoč »odrska« fotografija ali pa kot snap-shot trenutka v študijskem krožku, ko se ljudje učijo drug od drugega, ko raziskujejo in urejajo nov odnos do določene teme. 

Izbor je zato nehvaležna izbira, saj ne izbiramo le po enem kriteriju, temveč gre za nekakšen prerez vseh možnih kriterijev, pri katerih pa so morda prevladovali:
1. likovna kompozicija (razmerja med vsebino in formalno rešitvijo),
2. neposrednost in prepričljivost,
3. dokumentarna vrednost,
4. pomenska, simbolna vrednost.
Vidik skupine, ki se nesebično trudi s pomensko polnim javnim delovanjem izpostavljati odkritja in znanja lokalnih okolij ter svoje izkušnje deliti v skupnosti ter tako bogatiti bližnje in nas vse, je v določenih fotografijah zajet tako dobro, da imamo občutek, kot bi sami bili del tega krožka.

Jiri Kočica
(odlomek iz predstavitve razstave)

Študijski krožek Babno Polje

Študijski krožek Cerkno

Študijski krožek Cerkno

Študijski krožek Dvori

Študijski krožki Idrija

Študijski krožki Istra

Študijski krožki Istra

Študijski krožki Kozina

Študijski krožek Dutovlje

Študijski krožek Krško

Študijski krožek Magolnik

Študijski krožek Branje

Študijski krožek Piran

Študijski krožek Podraga

Študijski krožek Pohorje

Študiski krožek pohorje

Študijski krožek Postojna

Študijski krožek Ravne

Študijski krožek Slovenska Bistrica

Študijski krožek Šmarje pri Jelšah

Študijski krožek Strmol

Študijski krožek Svibno

Študijski krožek tišina

Študijski krožek Tolmin

Študijski krožek Bistrica