Ekonomija, poslovanje, trženje

ODPAD V FUNKCIJI UMETNOSTI
Mentor
: Štefan Huzjan
Matična ustanova: Zveza kulturnih društev
Čas: pet mesecev v zimskem času leta 2001/02 .
Potek: Ker je po mnenju turističnih delavcev potreba po prepoznavnosti in ohranjanju rokodelske dediščine vedno večja, saj narašča povpraševanje po rokodelskih izdelkih, smo s programom omogočili, da so udeleženci krožka lahko sistematično odkrivali rokodelske dejavnosti v Lendavi in okolici. Sklenjeno je bilo, da k  sodelovanju  pritegnejo tudi širši krog ljudi. S tem so dosegli povečanje zanimanja za rokodelsko dejavnost že obstoječih kot tudi potencialnih izdelovalcev in povečanje njihove razpoznavnosti v okolju. Zlasti koristno je bilo videti, kako iz odpadnega materiala (iz papirja, lesa, železa, plastike ...) nastajajo zelo privlačne podobe ali koristne stvari. Aktivnosti so prispevale k večji motiviranosti rokodelcev, ki jim je to edini vir dohodka. Rezultati so bili vidni že na razstavi, ko so svoje izdelke ne samo prikazali temveč tudi  tržili. Pospešena sta bila tako razvoj kot poslovanje z izdelki domače obrti v okvirih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (oblikovanje novih izdelkov in poslovnih daril). Z vsemi naštetimi aktivnostmi so se člani krožka aktivno vključili v skrb za ohranjanje dediščine Lendave in okolice. Projekt se nadaljuje, kar se kaže v pospešenem trženju izdelkov, spominkov in daril. Ostala je želja in potreba, da bi v prihodnje pridobili ustrezen prostor in kader, ki bi se med sabo povezovala različne dejavnosti ter tudi nadgrajevala, promovirala in tržila.