Delo mentorjev

Pet zlatih mentorjevih pravil:

1. Ostane nevtralen, določi svojo vlogo.

2. Vodi z vprašanji.

3. Vztraja pri temi.

4. Pazi na konkretne odgovore.

5. Pozitivno konča.

Lastnosti mentorja študijskih krožkov:

Fotografija miselnega vzorca Lastnosti mentorja študijskih krožkov

Motivacija za delo v študijskih krožkih:

Fotografija table z napisi Motivacija za delo v študijskih krožkih

Fotografija lista papirja z zapisanimi Motivacijami za delo v študijskih krožkih

Elementi dela v študijskih krožkih

Fotografija lista papirja z Elementi dela v študijskih krožkih

Fotografija papirja z Elementi dela v študijskih krožkih