Kviz o študijskih krožkih

Spoštovani,

Pred vami je vprašalnik o študijskih krožkih. K njegovemu izpolnjevanju vabimo:

 • vse, ki ste kadarkoli pripomogli k njihovemu delovanju,
 • naključne obiskovalce spletne strani.

Namenov vprašalnika je več. Namen ni preverjanje znanja, saj lahko vsak odgovor po želji tudi izboljšujete ali pa ga poiščete na spletni strani. Želimo si:

 • spodbuditi in poglobiti poznavanje študijskih krožkov v Sloveniji,
 • vzdrževati njihovo delovanje tudi v prihodnost,
 • nanizati dejstva, da bi se igraje učili,
 • spodbuditi dialog s sofinancerji na podlagi dejstev,
 • promovirati model skupinskega in skupnostnega učenja, usmerjen v skupnost,
 • privabiti nove udeležence, tudi več mladih,
 • spodbuditi novosti v študijskih krožkih tudi moško besedo,
 • praznovati 25 letnico slovenskih študijskih krožkov,
 • spodbuditi obisk spletne strani, kjer so na voljo odgovori.

Vprašalnik obsega 20 kratkih vprašanj, razporejenih v IV. poglavja. Izpolnjevanje večinoma poteka z izbiro pravilnega odgovora.

Vprašalnik smo pripravili predavatelji na Temeljnem usposabljanju za mentorje študijskih krožkov (Nada Mulej, Flora Otoničar, Nataša Škofic Kranjc, Matej Cepin) in vodja projekta na ACS dr. Nevenka Bogataj. Izpolnjevanje vprašalnika traja do 5 minut. Preizkusite se in povabite k izpolnjevanju tudi druge.