Osebni razvoj, zdravo življenje, rekreacija

POPOTNIŠTVO
Ciljna skupina: odrasli, željni spoznavanja drugih kultur, dežel, ljudi
Mentorica: Špela Pahor
Matična ustanova: Mestna knjižnica Izola
Kdaj: 2003

Potek: srečanja članov so poleg potopisnih predavanj, kjer sta dve bili dve predavanji krajevno obarvani (Dolina Dragonje ter nasad rož), so se člani krožka odpravili tudi na nekaj izletov, ki so bila strokovno vodena s strani članov krožka. Ob vsakem potopisnem predavanju oz. srečanju so člani krožka prejeli seznam literature obravnavane dežele in si ogledali razstavljene knjige. 
Akcijski cilj: objava prispevkov s potopisnih predavanj zanimivih dežel v lokalnih medijih, seznami literature o obravnavani deželi, zbiranje šolskih potrebščin za otroke na Madagaskarju, povezovanje z Društvom za podporo Tibetu in Društvom za pomoč Zahodni Sahari, pd.
Več: ga. Špela Pahor je leta 2007 izdala knjigo Srečanja v Piranu, leta 2002 pa v soavtorstvu z go. Nado Morato knjig Mrak ino jutrnja, dobite ju v koprski knjigarni Libris.

JEJMO BOLJ ZDRAVO HRANO
Ciljna skupina: učitelji, vzgojitelji, upokojenci, trgovci, gostinci in kmetje, ki so se odločili za ekološko kmetovanje in turistično dejavnost.
Mentor: Štefan Huzjan
Matična ustanova: College za kvaliteto življenja
Čas: 1992
Kraj: osem različnih kraje
Potek: Ponujen 30 urni program in iz njega izvirajočih osem študijski krožkov je omogočil: spoznati razne sisteme prehranjevanja (vegetarijanski, makrobiotični, Steinerjev sistem, Cartonovo naravno medicino, harmonizem in higienizem), bolj natančno sistem surove hrane;  ugotavljati različne razloge (etične, moralne, varčevalne, ekonomske, ekološke, verske) zakaj nekateri odklanjajo mesno hrano; izdelati kriterije zdrave hrane; spoznati postopek priprave sejtana in tofuja; prepoznati in kupovati živila, ki niso denaturizirana in jih je mogoče kupiti v specialnih trgovinah ter na koncu organizirati razstavo in degustacijo – po božjem izročilu: ''Glejta, dal sem vama vse rastline, ki rojevajo seme, katere so na površju zemlje, in vse drevje, na katerem je sad drevesni, ki rojeva seme; bodi vama v hrano!''Uspelo mi je povezati pridelovalce, prodajalce in pripravljalce hrane ter spremeniti svoje omejeno razmišljanje o prehrani, ki je bilo del mene še pred organizacijo krožkov. Čutim, da vem, kako pridobiti udeležence krožka, jim dvigniti samozavest in z njimi dosegati dobre rezultate.

medicinska sestra razlaga ob steni SAM SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE
Mentor
: Ivanka Dečman

Matična ustanova: zavod Zarja

Čas: 12.09 1995 – 04.04.1996
Opis: Vsak član študijskega krožka je pripravil referat na temo zdravja in ga predstavil v skupini.Na temo se je kasneje razvil pogovor iz katerega so se naredili zaključki.
Akcijski cilji:  izdelovanje plakatov, izdaja brošure