Bralni krožki

Knjižko

Otroci in starši v vrtcu pri poslušanju pravljiceBEREMO S STARŠI
Ciljna skupina
: nosečnice, mamice na porodniškem dopustu, dedki in babice
Mentorica: Marina Hrs, Mestna knjižnica Izola
Matična ustanova: Mestna knjižnica Izola
Potek: iskanje zainteresiranih staršev, dedkov in babic smo začeli z objavo v medijih ter z razdeljevanjem vabil po mestu v lepem, sončnem vremenu, ko je bilo na sprehodu veliko mamic in starih staršev z vnučki. S povabilom strokovnjakov smo na srečanjih osvetlili nekatere teme, od komunikacije z otrokom v prenatalnem obdobju, do pomena igre in igrač, otroške ilustracije v različnih obdobjih, ter simbolike v pravljičnih besedilih. Povabili smo ustvarjalce, ki so z otroki v vrtcu ustvarjali (pisali) knjige in prikazali staršem neizmerne možnosti otroške ustvarjalnosti.
Akcijski cilj: navdušiti starše za vsakodnevno branje pravljic, ohranjanje vrednot, oblikovanje priporočilnega seznama branja, zbiranje strokovnega gradiva, člankov iz različnih virov  o vzgoji, pomenu pridobivanja dobrih bralnih zmožnosti ter vseh dobrih strani branja.

Več: v gradivu ge. Marine Hrs (Mestna knjižnica Izola) je serija študijskih krožkov Mestne knjižnice Izola umeščena v kontekst ponudbe neformalnega učenja odraslih