Priznanja

Študijski krožki in njihovi mentorji so redno letno nagrajeni.

Kdo jih nagrajuje?

Najpogosteje jih opazi komisija za nacionalna priznanja ob Tednu vseživljenjskega učenja. 

Števila so priznanja mednarodne narave na primer nagrada projektu Alegro jezikovnim krožkom, za kakovost projekta mobilnosti (Leonardo da Vinci v kategoriji za mentorje).

Posebej smo ponosni na priznanja, ki jih mentorji in krožki prejemajo v domačem okolju  - v svojih občinah.  Doma je namreč najteže požeti priznanje - nekaterim pa je to vendarle uspelo: v Šenčurju pri Kranju mentorici Nataši Škofic Krajnc, v Radečah študijskemu krožku Sopota z mentorico Tatjano Kavšek, v Piranu mentorici Nataliji Planinc, ki je prejela še eno priznanje, nacionalno Steletovo priznanje za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine.

Leta 2011 beležimo tudi prvo medobčinsko priznanje. Kocijančičevo nagrado je prejel študijski krožek Beseda slovenske Istre, ki ga je zasnovala mentorica ga. Leda Dobrinja, nato pa ga je vodila ga. Nadja Rojac.

Ker rezultati učenja študijskih krožkov delujejo in ostajajo v lokalnih okoljih, je tak razvoj pravzaprav logičen, seveda pa poleg čestitke vsem nagrajencem (morda koga nismo navedli) želimo podčrtati kakovost in univerzalnost projekta za različna okolja in različne ciljne skupine ter njegovo razvojno naravnost, uporabnost in prepoznavnost v različnih krajih. Učinkovitost krožkov, torej razmerje med vložkom (cca 700 €) in delom (povprečno 35 ur za krožek, ki se zaključi z učnim dogodkom za ves kraj) velja v recesijskih časih sicer podčrtati, zagotovo pa je to le osnova, kajti ključni učinki so težko merljivi, ker predstavljajo dejavno udejstovvanje, zadovoljstvo, razvojne predloge in medsebojno povezovanje za njihovo doseganje, predvsem pa učenje v njegovi najžlahtnejši obliki.

Fotografija Srebrno jabolko kakovosti za študijski obisk mentorjev na Norveškem leta 2005 v okviru projekta Leonardo da Vinci
Srebrno jabolko kakovosti za študijski obisk mentorjev na Norveškem leta 2005 v okviru projekta Leonardo da Vinci