Ekologija, vrtnarjenje, zeliščarstvo

Cvetoče rastline na robu vrtne trate, odtrgane raslitne v dveh škatlahČAJANKA V DOMU NINE POKORN
Ciljna skupina
: upokojeni psihiatrični bolniki
Mentor: Albina Kokot, Alfabet, d.o.o., zasebna izobraževalna ustanova
Kje: socialno varstveni zavod – Dom upokojencev Grmovje
Kdaj: jesen 1999  in pomlad 2000
Potek:V okviru krožka so udeleženci spoznali najpogostejše zdravilne rastline iz našega okolja – njihovo nabiranje, sušenje, shranjevanje, pravilno pripravo, uporabo in zamnejavo s farmacevtsko izdelanimi pripravki. Obiskal nas je  strokovnjak iz Inštituta za hmeljarstvo, kjer se ukvarjajo tudi  z vzgojo zdravilnih rastlin. Z udeleženci smo si  inštitut tudi ogledali.  Obiskali pa smo tudi bistro  Čajnik  v Celju. Šlo je za ciljno težje dosegljivo skupino. Motiviranost, sodelovanje in navdušenje udeležencev nad obliko dela  pa je bilo  neopisljivo, kljub temu, da zastavljenih ciljev (izdaja priročnika o zdravilnih zeliščih in zasaditev grede z zdravilnimi zelišči) nismo uspeli v celoti realizirati..
Akcijski cilj: Prvotno smo si za cilj zastavili zasaditev grede z zdravilnimi zelišči in izdajo priročnika. Priprava priročnika se je glede na sposobnosti udeležencev izkazala za prezahtevno nalogo, zato smo pripravili le plakate o zdravilnih zeliščih in jih obesili v naši jedilnici. Pri tem, da bi varovanci imeli svojo gredo, je tudi prišlo do zapletov, tako da smo od tega cilja morali odstopiti, smo pa sodelovali pri parkovni zasaditvi in tam posadili nekaj grmičev zdravilnih rastlin.

Knjiga Ekologija v gostilniEKOLOGIJA V GOSTINSTVU
Ciljna skupina: dijaki gostinske srednje šole, študenti, gostinci
Mentor: mag. Andreja Jelen Mernik, Sledi, d.o.o., zasebna izobraževalna ustanova
Kje: Celje
Kdaj: leto 1994
Potek: Krožek je potekal v času, ko smo pri nas začeli dajati vedno večji poudarek zdravemu načinu življenja, zdravi prehrani in skrbi za okolje. Temu so se morali odzvati tudi gostinci z drugačno ponudbo hrane, pa tudi z bolj osveščenim odnosom do okolja. V krožku smo se ukvarjali z ureditvijo in opremo lokala, s problemi čiščenja, z odpadki, glavni poudarek pa smo seveda dali pripravi jedilnika. Zbirali smo recepte, primerne za gostinsko ponudbo, preverjali možnosti nabave ustrezno pridelanih živil, ocenili pa smo tudi ekonomsko upravičenost tovrstne ponudbe. V nekaj gostinskih lokalih smo izpeljali anketo, s katero smo preverjali zainteresiranost gostov za ponudbo bioprehrane.
Vse naše ugotovitve smo predstavili okoliškim gostincem, izdali pa smo tudi knjigo, v kateri so zbrane teme, ki smo jih obravnavali v okviru študijskega krožka.
Akcijski cilj: predavanje za gostince iz celjske regije, izdaja knjige Ekologija v gostinstvu.