Občinska priznanja

Spoštovani mentorji,

pošiljite nam utemeljitve in slikovno gradivo za izpopolnitev te rubrike.