Drugo

LJUBLJANA – MOJE MESTO
Mentor: Irena Reberšak

Ustanova: zavod Zarja

Čas: 17.09. 1996 – 16.12. 1996
Opis: Spoznali smo Ljubljano iz vseh zornih kotov: preko obiskov posameznih ustanov s strokovnim vodenjem; orientacija po mestu in posamezna križišča; s ptičje perspektive( iz helikopterja); spoznavali mestno infrastrukturo,..
Akcijski cilji:  večanje samostojnosti in orientacije v mestu Ljubljana.

Stena s plakati z napisanimi dobrimi mislimiPSIHIATRIČNI ODDELEK SE PREDSTAVLJA
Za koga
: za psihiatrične bolnike, sprejete na odprti enoti
Kdo: Albina Kokot, Alfabet, d.o.o., zasebna izobraževalna ustanova
Kje: Psihiarična bolnica Vojnik
Kdaj: pomlad 2003
Potek: Hospitalizirani bolniki so v zbornik zbrali vse informacije, ki jih bolnik potrebuje, ko je sprejet v psihiatrično ustanovo. Nastalo gradivo z velikim pridom uporabljajo vsi nadaljnji zdravljenci.
Ker se je krožek izkazal zelo koristen tudi v terapevtskem smislu (močan dvig samopodobe, ki je pri naših pacientih zelo slaba) in ker ima vodstvo izrazit posluh za nove oblike dela, smo delo nadaljevali s serijo krožkov, ki pa še ni zaključena. Izdali smo zloženko, ki predstavlja odprti oddelek in jo dobijo novo sprejeti bolniki,  izdelali smo  plakate Naše diagnoze, ki ponujajo informacije o najpogostejših motnjah, trenutno pripravljamo zbirko življenjepisov… Krožke so z zanimanjem sprejeli tudi sodelavci. V njih tako sodeluje in s krožki »živi« celotno osebje našega oddelka.
Akcijski cilj: publikacije, zloženka, izdelava plakatov.