Kulturne ustvarjalnice

VoščilniceVOŠČILA IN VOŠČILNICE
Ciljna skupina: upokojenci
Mentorica: Andreja Jelen Mernik,
Matična ustanova Alfabet, d.o.o., zasebna izobraževalna ustanova
Kje: Celje
Kdaj: jesen in zima 2003
Potek: Izdelava voščilnic in pisanje voščil naj ne bi bilo le breme v predprazničnem hitenju, ampak naj bi bil to uvod v čarobnost praznikov.
Na tem študijskem krožku smo udeleženci drug drugemu predstavili različne tehnike za izdelavo voščilnic ter si izmenjali izkušnje in mnenja o pisanju voščil. To nam bo omogočilo še večjo kreativnost in uživanje ob ustvarjanju. To je krožek, ki sicer nima širšega družbenega pomena, omogočil pa je aktivno sodelovanje vsem tistim starejšim, ki še niso zbrali poguma za vključitev v druga »resnejša« izobraževanja.
Akcijski cilj: priprava izdelkov za razstavo ob TVU, priprava voščilnic za potrebe društva upokojencev
Več: izkušnje s študijskimi krožki prof. Andreje Jelen Mernik in podjetja Alfabet.

Škatle na miziDIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU MATEMATIKE
Ciljna skupina:  profesorice matematike na poklicnih in srednjih strokovnih šolah
Mentorica: Andreja Jelen Mernik,
Matična ustanova Alfabet, d.o.o., zasebna izobraževalna ustanova
Kje: Celje, Srednja strokovna in poklicna šola
Kdaj: šolsko leto 2000/2001
Potek: Pouk matematike je težko narediti zanimiv in privlačen, hkrati pa tudi učinkovit. Še posebej je to težavno na poklicnih šolah, kamor prihajajo dijaki, ki imajo pogosto težave z matematiko, pa tudi predsodke in mnenje, da je ta predmet dolgočasen in suhoparen, zato smo želele najti način dela v razredu, ki bo pritegnil in motiviral dijake in bo zanimiv in privlačen, hkrati pa tudi učinkovit pripomoček pri osvajanju in utrjevanju snovi.
V krožku smo izdelale različne didaktične igre (spomin, domine, puzzle…), s katerimi smo pokrile skoraj vso snov matematike v poklicnih in srednjih tehniških šolah, zbrale pa smo tudi veliko drugega uporabnega materiala (salonski triki, naloge iz logike, naloge iz razvedrilne matematike…).
Profesorice matematike se v študijskih krožkih srečujemo že nekaj let in se s tem vsestransko razvijamo in napredujemo tako osebnostno kot strokovno.
Akcijski cilj: izdelava več kot 30 didaktičnih iger za različna poglavja srednješolske matematike, predstavitev izdelanega materiala na aktivu matematikov
Več: študijski krožki Andreje Jelen Mernik oz. podjetja Alfabet-