Razpisi

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje tudi v letu 2024 sofinancira dejavnosti izobraževanja odraslih in v tem okviru študijske krožke.

Za izpolnitev nekaterih kriterijev tega razpisa so enako kot predhodno leto objavljeni izpisi povprečij dosedanjih izvedb, dokumentiranih v aplikaciji eSK. Podrobnosti izpisa so navedene ob vsakem seznamu posebej.