Izbrane objave

Kronološki pregled izbranih tiskanih in elektronskih (e) objav. Več na COBISS >>

Leto e Naslov Vrsta
2017 kljukica Študijski krožki v Loški dolini - 2017 članek
2017 Študijski krožek SIVKA brošura
2017 kljukica Druženje ob ročnih delih zvočni posnetek
2016 Ženske in gozd gradivo ŠK kmetic Sv. Antona na Pohorju brošura
2016 kljukica Študijski krožki kot vir zaposlitvenih možnosti v sistemu zelenih delovnih mest magistrska naloga
2016 kljukica Študijski krožki - nova priložnost za življenje, za učečo se družbo letak
2016 Študijski krožek Sopota, 10 let Nežine poti brošura
2015 20 let: študijski krožek Tišina: delo in dosežki brošura
2015 kljukica Skupinsko učenje na čezmejnem območju: primer študijskih krožkov ob italijansko-slovenski meji video posnetek
2015 Mama je kuhala, otroci smo dremali, foter pa modlo: prehranska kulturna dediščina Pohorja in Kozjaka zgoščenka
2015 kljukica Lifelong learning devices for sustainable local development / The study cicles experience in the crossborder area Italy-Slovenia monografija
2015 Naravna in kulturna dediščina Zgornja Pivka skozi oči in dušo domačina brošura
2015 100 let od začetka prve svetovne vojne brošura
2015 Slovenian practice as a contribution to the community learning conceptualisation članek
2015 kljukica Video portret nagrajene mentorice - Nataša Mohorčič, Ajdovščina video posnetek
2015 kljukica Solčavsko kot primer lokalne odgovornosti in integralne zelene ekonomije članek
2015 kljukica Videoportreti primerov dobre prakse 1997 - 2015 video posnetek
2015 kljukica Community empowerment and transformative learning through study circles članek
2014 kljukica Zmožnosti vodje in mentorja študijskih krožkov opredelitev
2014 kljukica Smernice za vzpostavitev čezmejnega sistema študijskih krožkov monografija
2014 kljukica Two decades of Slovenian adult educational experience članek
2014 kljukica Izobraževanje odraslih za razvoj lokalne skupnosti: izkušnje čezmejnih študijskih krožkov članek
2014 Olcarji brošura
2013 Rostás Pál 1813-2013 brošura
2013 Pahernikova šola na Bolfenku 1913-1972-2013 brošura
2013 Prehojena pot pri odkrivanju in oživljanju slovenske kulture v Istri brošura
2013 kljukica Delo z nadarjenimi učenci: kako uspešni so lahko študijski krožki v osnovni šoli članek
2013 Anbot daš, tri bote dobiš članek
2013 kljukica Študijski krožki kot prispevek k razvoju lokalne skupnosti  brošura
2013 kljukica Skupnostno učenje v čezmejnem prostoru : primer študijskih krožkov ob slovensko-italijanski meji brošura
2013 Zbirka germanizmov v belokrajnjskem narečju brošura
2013 Vezenine v Beli krajini skozi čas brošura
2013 Zbirka ljudskih pesmi brošura
2012 Belokranjske jedi v zadnjem stoletju: zvezek starih receptov brošura
2012 Gozdni sadeži: vrnitev h koreninam brošura
2012 Če Drave ni poznal, ni prišel nikamor, O splavarstvu v Dravski dolini zgoščenka
2012 kljukica Ohranjanje kulturne dediščine na presečišču med andragogiko in kulturno antropologijo - Študija primera: društvo Anbot članek
2012 kljukica Neformalno izobraževanje odraslih in ohranjanje kulturne dediščine. Študija primera društva Anbot diplomska naloga
2012 kljukica Aktiviranje nedejavnih s študijskimi krožki elektronski vir
2012 kljukica Analiza študijskih krožkov elektronski vir
2012 kljukica Study circle for local development : lifelong oriented models and operators competences in the cross border area Italy - Slovenia članek
2012 kljukica Študijski krožki : iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti monografija
2012 Razmislek o kulturnih ozadjih dela slovenskih študijskih krožkov članek
2012 kljukica Študijski krožki elektronski vir
2012 Gribeljski žbul brošura
2011 kljukica Izobraževanje v prostovoljski humanitarni organizaciji članek
2010 kljukica Ko gledališče postane način izobraževanja, članek
2009 kljukica Študijski krožki na Ljudski univerzi Murska Sobota diplomska naloga
2009 kljukica Video portret nagrajene mentorice – Natalija Planinc, Piran video posnetek
2009 Turizem od anbot inovativnost in ustvarjalnost v obmorskem turizmu. brošura
2008 kljukica Primer načrtovanja in izvedbe študijskega krožka Sobivanje z Romi diplomska naloga
2008 Potato from Šenčur brošura
2007 Study circles in Sweden and Slovenia - learning for civic participation članek
2007 Waltz in S minor – non-formal learning članek
2006 kljukica Demokratičnost v študijskih krožkih diplomska naloga
2006 kljukica Vzgojna vloga umetniškega ustvarjanja v študijskem krožku diplomska naloga
2006 kljukica Z umetnostjo za demokracijo članek
2005 kljukica Študijski krožki: od zamisli do sadov v prvem desetletju monografija
2005 Slovenskim študijskim krožkom v novo desetletje članek
2005 Študijski krožki - izobraževalna oblika za gozdne posestnike ali oblika komunikacije gozdarstva z gozdnimi posestniki? članek
2001 kljukica Študijski krožki-vzvod sociokulturne animacije, ŠK kot način zadovoljevanja potreb skupnosti članek
1999 kljukica Study circles topics in Slovenia and Sweden članek
1997 kljukica Analiza delovanja študijskih krožkov v Sloveniji članek
1996 kljukica Vpeljevanje strategije vseživljenjskosti učenja članek
1994 Drežnica ali te poznam? brošura