Kako lahko sodelujem?

Z domiselnostjo in veseljem, z odkritostjo in potrpljenjem, z zavzetostjo in radovednostjo, drzno, a skromno.

Kot mentor

Mnogi mentorji se oglašajo od vsepovsod z vabili pa tudi s pozdravi - Zarja redno piše s tabora v Istri ali ob morju ... sem ter tja nas doseže pozdrav celo iz tujine :-)

Zadnja stran razglednice s pozdravi iz tujine

Če že razpolagam s potrdilom o usposobljenosti za vodjo ali mentorja, se lahko nadejam vsaj enega povabila na brezplačno izpopolnjevanje letno, omogočen pa mi je tudi dostop do aplikacije za spremljanje delovanja študijskih krožkov.  

Če želim mentor šele postati, se moram s prijaviti na usposabljanje, ki ga vsaj enkrat letno izvaja Andragoški center Slovenije.

Fotografija mentorjev Zavoda za gozdove Slovenije na kmetiji Žibovt na Solčavskem 2006

Mentorji Zavoda za gozdove Slovenije na kmetiji Žibovt na Solčavskem 2006

Kot udeleženec

Lahko se vključim v študijski krožek z meni zanimivo vsebino ali v krožek, ki poteka v moji bližini.

Nasmejana mentorica študijskega krožka
Začne se z nasmehom - tudi v telefon

Seznam delujočih krožkov mentorji oblikujenjo sami ob prijavi delovanja študijskega krožka. Trenutno delujoče študijske krožke si poglejte v rubriki Krožki.

Preden študijski krožek obiščem ali začnem v njem sodelovati, se moram z ustanovo ali mentorjem krožka vnaprej dogovoriti.

Drugače

Ideje za podporo študijskim krožkom in sodelovanje z njimi so odvisne od vaše lastne iznajdljivosti.

Mentorji so odprti za vse oblike sponzorstva, donatorstva, idej, ki ne posegajo v temeljna načela študijskih krožkov, brezplačen obisk krožka v vaši ustanovi ali možnost, da vas obiščejo ali zaključno prireditev oz. izdelek krožka ponudijo tudi vašemu okolju.

Cvetoča travniška roža