Prostorski razvoj

Vsebina zemljevidov je navedena v legendi.

Stalnost dejavnosti 1993-2011 - študijski krožki
Stalnost dejavnosti 1993-2011

Porazdelitev ŠK po Sloveniji v obdobju 1993 - 2011
Porazdelitev ŠK po Sloveniji v obdobju 1993 - 2011

Razpršenost ponudbe učenja v "klasičnih" ŠK
Razpršenost ponudbe učenja v "klasičnih" ŠK