Etnologija

Vhod v upoščeni rudnikOPUŠČENI RUDNIK KOT TURISTIČNA ZANIMIVOST
Ciljna skupina
: od 17 do 29 let, predvsem moški
Mentor: Marjan Račnik
Matična ustanova: Društvo podeželske mladine Dravska dolina
Kje: Remšnik, vasica ob meji z Avstrijo v občini Radlje ob Dravi
Kdaj: Jesen/zima 1996/97
Potek: Člani smo se želeli seznanili z zgodovino rudarjenja v opuščenem rudniku na Remšniku, spoznati nekdanje rudarske pripomočke, opravili raziskavo stanja v rudniku in se seznaniti z raznimi minerali o katerih smo nekaj slišali in praktično nič vedeli. Rudnik nam je vzbudil zanimanje, ker smo si leto pred tem nekateri ogledali, za turistične oglede urejen rudnik v Mežici. Kar se učenja tiče, smo udeleženci spoznavali predvsem področja, ki se nanašajo na geologijo, kemijo in zgodovino. Posredno smo se ponovno učili iskati in povezovati razne podatke, oblikovanja zapiskov, nastopanja v javnosti (predstavljanje našega dala na lokalnem radiu Radlje in regionalnem TV programu VTV Velenje) ter organizacijskih spretnosti ob pripravi razstave.
Akcijski cilj: pripravili smo predstavitev mineralov iz rudnika na prireditvi “Dan doživetij” junija 1997. Ob tej priliki smo navezali zelo kvaliteten stik z gospodom Zmagom Žoržem iz Radelj ob Dravi, ki je rudnik že dalj časa sistematično raziskoval in imel o njem ogromno gradiva, domačini pa za to sploh nismo vedeli. Ko je gospod Zmago leta 2002 izdal obsežno strokovno knjigo o mineralih na Remšniku, smo krajani tudi po zaslugi tega krožka lažje prepoznali kvaliteto in pomen njegovega raziskovanja.

Več: Knjiga Znano in neznano o Remšniku

študijski krožek svibnoŠTUDIJSKI KROŽEK – SVIBNO
Za koga
: za vse krajane
Mentor: Jože Prah, Ledina 21, 8290 Sevnica, 041 657 560, prah.joze@volja.net
Deluje v okviru institucije: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Območna enota Brežice, Ul. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, Krajevna enota Radeče,  Trg5,1433 Radeče
Kraj izvajanja: Občina Radeče, kraj Svibno
Kdaj: poteka skozi celo leto, manj intenzivno v poletnem času
Potek: V krožku se zbirajo krajani starosti od 24 pa do 73 let, različnih nazorskih gledanj, kot z različno formalno stopnjo izobrazbe. Iz kraja Svibno so se skoraj vsi prebivalci vozili v službo v tovarno Radeče-papir, ki pa je po raznih pretresih odslovila dve tretjini delavcev. Ogromno  ljudi je ostalo doma. Večina ni razmišljala o svoji podjetnosti in prihodnosti brez tovarne. Ljudje so morali spoznati, da živijo v prelepem kraju, z veliko zgodovine in prelepimi naravnimi danosti. Morali so spoznati, da brez kvalitetnega druženja in snovanja idej civilne iniciative ne gre. Predvsem pa se naučiti razmišljati široko in polno, brez mej, tudi krajevnih.
Akcijski cilj: Spoznati kraj in ga predstaviti  sebi ter ostali javnosti, spoznavanje dobrih praks, biti motor novih idej …Izdaja prospekta o kraju Svibno, izdelava Turistično-zgodovinske-gozdne učne poti, izdelava vodnika o poti, izdaja zgoščenke V Svibnu je res lepu, kjer prepevajo Svibanci pesmi, ki se najbolj pojejo ali so se v kraju, organiziranje študijskih dni, organizirati dogodek ob Tednu vseživljenskega učenja….

mlinsko kolo na akterega teče vodaSLOVENSKA MAT' ME JE RODILA
Mentor
: Ivanka Dečman
Matična ustanova: zavod Zarja
Čas: 14.01. 1997 – 20.05. 1997
Opis V študijskem krožku smo spoznali, kako bogata je naša dediščina. Preko petja in branja ljudskih pesmi, spoznavanja ljudskih glasbil in izdelovanja inštrumentov ter njihovo razstavo, starih obrti, šeg in navad življenjskega kroga Slovencev, predstavitev narodne noše  smo videli, da nekaj stvari vemo, veliko pa so se naučili novega.
Za slovenski kulturni praznik pa pripravili in izvedli proslavo.   
Akcijski cilji:  spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine, nastop ob kulturnem dnevu

MED ZGODOVINO IN SODOBNOSTJO
Ciljna skupina:
prebivalci Posočja, zainteresirani za zgodovinsko obdobje tolminskega punta
Mentorica: Patricija Rejec
Matična ustanova: Posoški razvojni center
Kje: Občina Tolmin
Kdaj: 2012, 2013
Potek: Članice so – v sodelovanju s Tolminskim muzejem - naredile kroje, poiskale staro blago ali pa ga stkale, obarvale z naravnimi barvili ter sešile oblačila in pripravile predstavitev. Več na videoposnetku
Akcijski cilj: lokalne javne predstavitve - več faz učenja z delom -, ki so jih kasneje nadgradili tudi nastopi na regionalnih (npr. Puntarski dnevi) in nacionalnih prireditvah (npr. Karavana ŠK v Bovcu, 2012 Otvoritev TVU v Slovenj Gradcu, 2017)
Več: video (6 minut) >>