Od več kot 150 fotografij, ki so pomladi 2018 krasile Jakopičev drevored v ljubljanskem Tivoliju, smo glede na likovno kompozicijo, prepričljivost, dokumentarno in pomensko vrednost izbrali nekaj tistih, ki v petindvajsetem letu študijskih krožkov s pomočjo spleta sporočajo, kaj se v študijskih krožkih dogaja. Ogledate si lahko nekatere od teh slik.

Stalna besedila spletne strani opisujejo delovanje in dosežke študijskih krožkov (ŠK). Spreminjajoče se rubrike napajajo krožki sami, trenutno delujoče predstavlja seznam Aktivni krožki.

Vabljeni k reševanju kratkega kviza o študijskih krožkih >>