Ali bo boginji Ateni uspelo?

Avtor: 
Mag. Ljubo Mohorič
Tip objave: 
članek
Leto: 
ŠK in mentor: 
ŠK Avgurij, Mojca Volk
Regija: 
Izdajatelj: 
Lovska zveza Slovenije
Publikacija: 
Lovec

tudijski krožek Avgurij se je izobraževal in izvedel aktivnosti na področju pereče ekološke  problematike v svetu, Sloveniji in Vipavski dolini. Preučil je možnost oblikovanja nadomestnega habitata, nekakšnega azila, sicer tujerodnih, a v Sloveniji in Vipavski dolini že gojenih okrasnih fazanov. Od približno 160 vrst /podvrst/ se jih okoli 15 vrst goji tudi v Sloveniji. Vipavska dolina je glede na mikroklimatske pogoje najprimernejši naravni prostor za te namene v Sloveniji.

Članek se začne na strani 61.

Oznaka vsebine: