Čudoviti svet čebel

Tip objave: 
video posnetek
Leto: 
ŠK in mentor: 
ŠK Čudoviti svet čebel, Maja Marija Sadar
Kraj: 
Ravne na Koroškem
Regija: 
Izdajatelj: 
Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA)

Pomena čebel ne gre omejiti le na lokalno okolje, temveč sta od njihovega obstoja odvisna ves planet in človeštvo. Njihov največji prispevek je opraševanje skoraj treh četrtin vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90 % svetovne hrane. Pomembno vlogo imajo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi, hkrati so kazalnik razmer v okolju. Kljub vse boljši ozaveščenosti o pomenu čebel še vedno premalo poznamo njihov svet, ki je za nas še kako pomemben. Zato smo se odločili, da bomo v okviru študijskega krožka Čudoviti svet čebel aktivirali ranljive skupine v lokalnem okolju (udeležence s posebnimi potrebami) in skupaj spoznavali pomen teh živih bitij na različnih področjih. S tem ne bomo prispevali samo k boljši ekološki ozaveščenosti in k spodbujanju trajnostnega načina življenja, temveč bomo poskrbeli še za zdravje in ohranjanje kulturne dediščine.

V sklopu študijskega krožka je nastal kratek videoposnetek o čebelah.