Demokratičnost v študijskih krožkih

Avtor: 
Melita Plešnik
Tip objave: 
diplomska in podiplomska dela
Leto: 
Kraj: 
Ljubljana
Regija: 
Izdajatelj: 
Filozofska falkulteta
Oznaka vsebine: