Demokratičnost v študijskih krožkih

Avtor: 
Melita Plešnik
Tip objave: 
diplomska naloga
Leto: 
2006
Kraj: 
Ljubljana
Izdajatelj: 
Filozofska falkulteta