Dr. Vladimir Bračič, Spominska soba

Avtor: 
Mira Petrovič, Sonja Golc, Bojan Bračič
Tip objave: 
monografija
Leto: 
Regija: 
Izdajatelj: 
Društvo za oživitev gradu Borl

Svečano, z globokim spoštovanjem in hvaležnostjo smo v Cirkulanah obeležili 100. obletnico rojstva dr. Vladimirja Bračiča in odprli spominsko sobo v njegovi rojstni hiši prav na njegov rojstni dan, 27. septembra 2019.

Slovesnost smo začeli s polaganjem cvetja na grob na cirkulanskem pokopališču, kjer je Vladimir Bračič pokopan. Program smo nadaljevali v večnamenski dvorani v Cirkulanah.

V uvodnem nagovoru je županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar poudarila Bračičev prispevek za Cirkulane in Haloze in se zahvalila vsem gostom za obisk, vsem snovalcem spominske sobe in slovesnosti pa se je zahvalila za trud in prispevek k ohranjanju dediščine za naše potomce.

Slavnostni govornik je bil prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Maribor, ki je osvetlil pomen univerze in zasluge ter prispevek Vladimirja Bračiča kot prvega rektorja.

Mag. Bojan Bračič se je v imenu družine zahvalil tako univerzi kot vsem ostalim, ki so ali še bodo na različne obeležili 100. obletnico rojstva njegovega očeta in se poklonili njemu v spomin. Posebej se je zahvalil rojakom v Halozah, ki spomin na Vladimirja Bračiča negujemo že vsa leta. Spominske sobe so veseli, saj bo na ta način trajno obeleženo Bračičevo delo.

V nadaljevanju je v funkciji predsednika Filatelističnega društva Maribor predstavil izdajo osebne znamke, ovitka in priložnostnega žiga, ki je bil prav tisti dan v uporabi na pošti Cirkulane.
Jernej Golc, direktor podjetja HALO d.o.o. je v svojem nagovoru pojasnil, zakaj so sprejeli odločitev, da podjetje odstopi sobo v svojih prostorih Rajherjeve hiše za Bračičevo spominsko sobo.

Znak spominske sobe
Znak spominske sobe je na podlagi risbe Remigija Bratuša oblikoval Aleksander Brezlan, akademski slikar in oblikovalec.

Sonja Golc, predsednica društva za oživitev gradu Borl, je v uvodu spomnila na lani preminulega mag. Martina Prašničkega, častnega občana Cirkulan in prvega predsednika društva, ki je bil poleg pri snovanju spominske sobe od vsega začetka in bi bil prav vesel realizacije projekta. V nadaljevanju pa se je zahvalila vsem sodelujočim pri pripravi spominske sobe in pri nastajanju brošure.

Aktivneje smo začeli snovati zgodbo o spominski sobi pred dvema letoma, ko je postala ideja realna, in je bilo znano, da jo bomo uredili v Bračičevi rojstni hiši. Martin Prašnički je k projektu pristopil z vso resnostjo, kakor je k vsemu, česar se je lotil. Tudi Bojan Bračič je takoj podprl idejo. Podpora v Društvu za oživitev gradu Borl pa je bila od prvega dne. K sodelovanju smo povabili tudi Kulturno društvo Cirkulane in Občino Cirkulane, ki sta prav tako pristopila k projektu. Zahvaljujemo se Kulturnemu društvu Cirkulane, ki je s sofinanciranjem omogočilo izdajo brošure. Hvala pa tudi županji Antoniji Žumbar in svetnikom Občine Cirkulane, ki so jo podprli pri tem, da je občina prispevala za izdelavo vitrin, pogostitve in konstruktivno sodelovala v vseh fazah projekta.

Večji delež gradiva so prispevali člani družine Bračič, predvsem Bojan Bračič, ki nam je doniral tudi precej originalov ter nam veliko pomagal s svojimi izkušnjami in znanjem in nam bil v veliko oporo.
Treba je poudariti, da so gradivo za spominsko sobo prispevale številne institucije in posamezniki, in ker smo lahko le s skupnimi močno iz drobcev sestavili celoto, jih na tem mestu omenimo: poleg družine Bračič so gradivo prispevali še Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Občina Cirkulane, Kulturno društvo Cirkulane, dr. Mirko Pak, mag. Zdenko Rajher, Jožef Dernikovič Pepček, Franc Golob, dr. Franci Pivec...

Pri zbiranju gradiva so sodelovali člani Društva za oživitev gradu Borl v okviru študijskega krožka.

Vendar pa samo gradivo ni dovolj, treba ga je izbrati, urediti, sestaviti zgodbo. To smo naredili Mira Petrovič, Bojan Bračič in Sonja Golc. Vendar pa tudi to še ni dovolj. Da slike in dokumenti na steni povedo zanimivo in privlačno zgodbo, jih je treba razporediti z občutkom za lepo in všečno. Aleksander Brezlan, akademski slikar in oblikovalec, je poskrbel za vizualno podobo spominske sobe. Kreiral je znak sobe, pripravil oblikovni koncept postavitve razstave in številne drobce, ki skupaj tvorijo celoto.

Spominska soba pa ima tudi svojo brošuro, v kateri smo na kratko povzeli delo, življenje in največje dosežke dr. Vladimirja Bračiča in navedli gradivo, ki ga hranimo v spominski sobi. Besedilo smo prispevali Mira Petrovič, Bojan Bračič in Sonja Golc. Jezikovno ga je pregledala Petra Letonja, oblikoval pa Jernej Golc.

S kulturnim programom so dogodek spremljali pevci mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Cirkulane, ki so zapeli pesmi, ki jih je rad poslušal tudi Vladimir Bračič.

Sledila je otvoritev in ogled spominske sobe v Bračičevi rojstni hiši.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali na svečanosti, govornikom, ki ste v svojih nagovorih izkazali spoštovanje Vladimirju Bračiču in vsem obiskovalcem, ki ste v tako velikem številu počastili spomin na našega rojaka.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali pri izvedbi dogodka in vsem, ki ste omogočili ureditev spominske sobe.