Družina in služba - je to to?

Avtor: 
Matej Cepin
Tip objave: 
video posnetek
Leto: 
Regija: 
Izdajatelj: 
Socialna akademija

Pri izobraževanju ne gre le za prejemanje (npr. znanja, novih pogledov za stvari), ampak tudi za dajanje. Dajemo sebe. Eden od predavateljev na Temeljnem usposabljanju, Matej Cepin, študijske krožke umesti v strukturo družbe. Družba ni enovita celota, v kateri bi preštevali skupine po tej ali oni značilnosti, ampak je že strukturirana v lokalne kontekste. Štuidijski krožki jih poznajo, vabijo manj vključene k sodelovanju, izmenjavi, pretoku znanj. S tega vidika prispevajo k socialni koheziji, pretoku znanj in kulturi učenja.