Etnološka dediščina za Park dediščine Cirkulane

Avtor: 
Sonja Golc, Mira Petrovič
Tip objave: 
fotografije
Leto: 
ŠK in mentor: 
Danica Ranfl
Kraj: 
Cirkulane
Regija: 
Izdajatelj: 
Društvo za oživitev gradu Borl

Bogata stavbna dediščina naših prednikov se je v originalni obliki ohranila le malo kje na območju Občine Cirkulane, saj so stare lesene hiše skozi desetletja nadomeščale nove, sodobnejše zidane zgradbe. Da bi ohranili vsaj del dediščine, ki hitro izginja, je bila že pred leti oblikovana pobuda za oblikovanje etnološke zbirke oz. etnološkega muzeja, žal pa do njene realizacije ni prišlo. Leta 2017 je bila s strani društev podana nova pobuda, naj lokalna skupnost prevzame skrb za eno od tipičnih haloških cimpranih hiš, v kateri bi nastal lokalni etnografski muzej. Občinski svet Občine Cirkulane je v letu 2018 sprejel sklep o odkupu Bložakove hiše v Gruškovcu 67, ene od redkih še ohranjenih cimpranih hiš na našem območju, ki pa jo je bilo zaradi neustrezne lokacije potrebno preseliti. Na izjemni legi, v bližini cerkve sv. Katarine v centru Cirkulan, je bil zastavljen projekt vzpostavitve etnološkega muzeja z imenom Park dediščine. Z objekti, kmečkih orodjem in opremo ter zbirkami etnoloških predmetov bo predstavljena naša materialna dediščina, preko dogodkov in aktivnosti, ki bodo potekale v parku skozi vse leto, pa tudi nesnovna dediščina, kot so tradicionalna znanja, spretnosti, šege in navade.

V okviru študijskega krožka člani Društva za oživitev gradu Borl sodelujemo pri popisu, zbiranju in pripravi orodja, posode in druge opreme za objekte v Parku dediščine (hiša, hlev, kolarnica s skednjem). Med domačini je ohranjenih še precej teh predmetov in tudi pripravljenosti, da le-te odstopijo ali posodijo za Park dediščine. Pri delu se povezujemo s strokovnimi institucijami in Občino Cirkulane, ki je nosilka projekta. Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma (CLLD, ESRR), ki ga izvajajo občine Cirkulane, Zavrč in Gorišnica. Občina Cirkulane vzpostavlja Park dediščine, njegova otvoritev je predvidena v jeseni 2021. V projekt se preko različnih aktivnosti vključuje v veliki meri tudi Turistično društvo Cirkulane in druga društva.

Člani Društva za oživitev gradu Borl smo tako v okviru študijskega krožka sodelovali:

  •  pri ogledu predmetov in zbiranju le-teh na različnih lokacijah,
  •  pri izboru in selitvi opreme iz ohranjenih originalnih objektov (hiša, hlev),
  •  pri oblikovanju popisnih obrazcev za predmete,
  •  pri popisu in inventarizaciji predmetov (z opisom, podatkom o provenienci, itd.)
  •  pri čiščenju in konzerviranju predmetov.

Za vsak predmet, prinesen v Park dediščine Cirkulane, je pripravljen popisni list s podati, ki so o predmetu znani. Objavljamo popisne liste za tri predmete:

Člani študijskega krožka smo z veseljem sodelovali tudi na dnevih odprtih vrat, ki so v Parku dediščine potekali 11. in 12. septembra 2021. Z zaključnim dnem dneva odprtih vrat smo uspešno zaključili študijski krožek. Vsak nasmeh in pohvala obiskovalcev je bila nagrada za naše delo.

Aktivnosti v Parku dediščine Cirkulane pa se seveda nadaljujejo in nadgrajujejo naprej.

Člani študijskega krožka pri delu

Člani študijskega krožka pri delu

Stojnica in ljudje

Ljudje pred hišo s slamnato streho

Vhod v staro hišo

Obnova stare lesene hiše

restavriranje starega stroja

stara etnološka vas

Ljudje pri obnovi stare lesene hiše

Notranjost hiše - vratni pobdboj

stara omara v muzeju z lončevino

etnološka muzejska hiše - postelja

Notranjost stare hiše s potesljo in jedilno mizo

Pogled na stare hiše s cerkvijo v ozadju

Delo pri obnovi starega orodja

Moški pri delu z lesom

Stara slika

Nalaganje izdelkov na tovornjaček

Star železni likalnik

Leseni čeber