(Iz)virnica

Tip objave: 
drugo
Leto: 
ŠK in mentor: 
ŠK Izvirnica, Mihaela Anclin
Kraj: 
Žalec
Regija: 
Izdajatelj: 
UPI Ljudska univerza Žalec

UPI Ljudska univerza Žalec je bila izbrana na javnem pozivu za sofinanciranje nadgradnje študijskih krožkov kot dobrih praks izobraževanja odraslih za projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, ki ga je pripravil Andragoški center Slovenije. Namen projekta je sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje odraslih ter spodbujanje prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.

Na UPI Žalec smo izvajali študijski krožek z naslovom (IZ)VIRNICA, v okviru katerega smo se posvetili zlasti varovanju vodnih virov v našem okolju in smo zato izvedli številne aktivnosti:

  • zbiranje lokalnih primerov dobrih/slabih primerov s področja vodnih virov in analiza stanja;
  • izdelava interaktivnega zemljevida;   
  • izdelava SWOT analize s predlogi za izboljšanje stanja: SWOT ANALIZA
  • priprava mozaika/razstave dobrih praks vpeljanih konkretnih ukrepov, ki prispevajo k doseganju okoljskih ciljev;
  • pospeševanje trajnostnih sprememb v izobraževanju odraslih skozi vzpostavitev knjižnice-orodjarnice;
  • oblikovanje delovne skupine in njenega predloga vpeljave umestitve podnebnih vsebin v izobraževalno ponudbo UPI Žalec ter posledične pilotne izvedbe (nadgradnje dobre prakse);
  • ozaveščanje zaposlenih, udeležencev, predavateljev, obiskovalcev in drugih o pomenu varovanja vodnih virov;
  • ozaveščanje udeležencev, obiskovalcev, predavateljev in drugih deležnikov o njihovi so-odgovornosti za okoljske probleme ter krepitev in gradnja odzivnosti na podnebne spremembe;
  • predstavitev delovanja in zaključnih ugotovitev krožka (skupaj s predlogi za nadaljnje aktivnosti) ter ustrezna diseminacija (Izvirnica_POROČILO).
  • Interaktivni zemljevid