Kako (ne)znani Slovenci skrbimo za svoje zdravje

Tip objave: 
video posnetek
Leto: 
ŠK in mentor: 
ŠK Kako (ne)znani Slovenci skrbimo za svoje zdravje, Mihaela Anclin
Kraj: 
Žalec
Regija: 
Izdajatelj: 
UPI ljudska univerza Žalec

S pomočjo spoznavanja različnih zgodb o skrbi za svoje zdravje s strani bolj ali manj znanih prebivalcev smo se posvetili skrbi za bolj celostno zdravje. Njihove primere smo preučili, kritično ovrednotili, jih podkrepili/nadgradili z lastnimi razmišljanji in nato izdelali svoje akcijske plane skrbi za zdravje »Ej, za moje zdravje gre!«. Pripravili bomo še nabor priporočil za celostno skrb za zdravje, pri čemer bomo upoštevali dva kriterija, ki ju zaposleni navajamo kot klasičen razlog, zakaj je naša skrb za zdravje pomanjkljiva: razpoložljivost finančnih sredstev (plačljivi/brezplačni programi – fitnes, welnes centri, igrišča ipd.) in koliko časa dnevno/tedensko lahko namenimo skrbi za zdravje.

Poglejte si, kako so naši sogovorniki odgovarjali na vprašanji, kako z njihovega vidika zaposleni skrbimo za svoje zdravje (https://www.youtube.com/watch?v=DBGiLERLKi4 ) in kakšna so njihova priporočila za izboljšanje zdravja zaposlenih  (https://www.youtube.com/watch?v=fZvECkmkZn0 ).

Oznaka vsebine: