Koraki učečih se posameznikov za znanstveno spremembo s pomočjo znanstvenih kavarn

Avtor: 
Ana Marija Blažič, Gregor Sepaher, dr. Nevenka Bogataj, ddr. Ana Vovk Korže
Tip objave: 
monografija
Leto: 
Kraj: 
Dolenjske Toplice in Podturn pri Dolenjskih Toplicah
Izdajatelj: 
RIC Novo mesto

Triletne izkušnje v Dolenjskih Toplicah in Podturnu pri Dolenjskih Toplicah so pokazale, da Znanstvene kavarne predstavljajo prostor srečevanja podobno mislečih ali ljudi, ki so radovedni in odkrivajo nove priložnosti za učenje. Prav izjemna prizorišča in ljudje so prispevali k učenju novosti, uporabi znanj in hkrati delitvi lastnih izkušenj o določeni znanstveni tematiki. Od razumevanja, kako so se posamezniki (predvsem starejši) učili včasih, nas je misel vodila do tega, kakšni bi lahko še bili inovativni načini ali metode učenja, ki sežejo onkraj spomina šolskih zidov. Posamezniki, ujeti v vsakodnevne rutine in ustaljena prepričanja, včasih pozabijo, da imajo pri učenju opraviti z branjem, raziskovanjem in brskanjem po različnih knjigah ali prispevkih. Naposled Znanstvene kavarne pozivajo k razvoju samozavesti posameznikov in skupin, ki znanje imajo, ga nadgrajujejo in posredujejo.

Od začetka delovanja študijskega krožka, tj. maja 2018 pa do konca septembra 2020 je bilo izvedenih 11 dogodkov, na katerih je gostovalo 9 različnih strokovnjakov. Na dogodkih Znanstvenih kavarn se je v zadnjih treh letih udeležilo 23 aktivnih in stalno prisotnih članov in ocenjujemo 200 pasivnihudeležencev, ki so se odzvali glede na tematiko in zanimanja. Rezultat triletnega izvajanja študijskega krožka Znanstvene kavarne v krajih v Dolenjskih Toplicah in Podturnu pri Dolenjskih Toplicah je publikacija z naslovom Koraki učečih se posameznikov za znanstveno spremembo s pomočjo Znanstvenih kavarn.