Primer načrtovanja in izvedbe študijskega krožka Sobivanje z Romi

Avtor: 
Mateja Felicijan
Tip objave: 
diplomska naloga
Leto: 
2008
Kraj: 
Ljubljana
Izdajatelj: 
Filozofska falkulteta