Projekt PC VIZ - zaključno srečanje udeležencev nekdanjih ŠK

Tip objave: 
fotografije
Leto: 
ŠK in mentor: 
projekt PC VIZ je nadgrajeval pretekle dosežke
Regija: 
Izdajatelj: 
ACS

Oktobra 2023 je ACS organiziral zaključno refleksivno srečanje sodelujočih v opazovanju opraševalcev, ki je v obliki občanske znanosti potekalo v okviru projekta Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju. Sodelujočl so se z vodjo občanske znanosti na ACS, dr. Johanno Amalio Robinson ter dr. Antonom Gradiškom (inštitut Jožef Sefan) , ki je skupaj z dr. Danilom Bevkom (Nacionalni inštitut za biologijo) zasnoval opazovanje v letih 2022 in 2023, pogovarjali o rezultatih in jih skupaj interpretirali. Leta 2023 je potekalo opazovanje opraševalcev jablan in opazovanje čebel samotark v posebej zato oblikovanih lesenih gnezdilnicah, in sicer s pomočjo majhnih mikrofonov. Opazovanje je bilo zato zelo drugačno od predhodnega v letu 2022, ko nismo uporabljali tehnologije in smo opazovali opraševalce na sončnicah. Zanimivo razpravo je dopolnil ogled črnega močerila, endemita, ki ga na sliki lahko opazite umeščenega med na skalo razgrnjeno čudovito ročno delo in nasmejane sodelujoče, med katerimi so poleg udeležencev nekdanjih študijskih krožkov tudi domačini, ponosni na to belokranjsko posebnost in kulturo učenja, izraslo iz študijskih krožkov. Nova metoda - občanska znanost - se ni izkazala le kot način zbiranja podatkov, ampak tudi kot metoda učenja, ki spodbuja aktivno participacijo.

Nekdanji člani ŠK ob skali s prtom Študijski krožki.