Razgibajmo se skupaj

Tip objave: 
video posnetek
Leto: 
ŠK in mentor: 
Dušanka Černalogar
Regija: 
Izdajatelj: 
Idrijsko cerkljanska razvojna agencija (ICRA)

Razgibavanje je izziv različnim generacijam in zlasti zimski meseci ter delo od doma sta okoliščini, v katerih pride še posebej prav. Študijski krožek je pripravil štiri enostavne vaje razgibavanja, ki vam jih posreduje, kot vabilo in spodbudo.