Študijski krožek Investicija vame - branje zame

Tip objave: 
članek
Leto: 
ŠK in mentor: 
ŠK Investicija vame – branje zame, mentorica: dr. Anja Benko, somentorica Hedvika Gorenšek
Kraj: 
Prevalje
Regija: 
Izdajatelj: 
LURA – Ljudska univerza Ravne na Koroškem

V ŠK Investicija vame – branje zame smo v Občini Prevalje v sodelovanju z Društvom Altra v krožek vključili odrasle osebe s težavami v duševnem razvoju, s katerimi smo skozi spoznavanje književne umetnosti krepili in dvignili bralno pismenost omenjene ranljive skupine.

Oznaka vsebine: