Študijski krožek Kdo je Prežih?

Tip objave: 
članek
Leto: 
ŠK in mentor: 
ŠK Kdo je Prežih?, dr. Anja Benko
Regija: 
Izdajatelj: 
LURA – Ljudska univerza Ravne na Koroškem

V okviru študijskega krožka Kdo je Prežih? smo v sodelovanju z Dnevnim centrom Ravne, ki je dislocirana enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem – CUDV, pričeli ranljive ciljne skupine v lokalnem okolju podrobneje ozaveščati o literarni dediščini in kulturni podobi našega kraja.