Študijski krožek Več kot razglednica

Tip objave: 
članek
Leto: 
ŠK in mentor: 
ŠK Več kot le razglednica, dr. Anja Benko
Kraj: 
Ravne na Koroškem
Regija: 
Izdajatelj: 
LURA – Ljudska univerza Ravne na Koroškem

S študijskim krožkom Več kot le razglednica smo v sodelovanju s Koroškim filatelističnim društvom želeli v lokalno okolje in tudi širše vnesti védenje in znanje o tem, da razglednica ni le razglednica, temveč da je mnogo več.

Oznaka vsebine: