Študijski krožek Življenje v skupnosti - skupaj zmoremo

Avtor: 
dr. Karla Oder in ŠK Življenje v skupnosti - skupaj zmoremo
Tip objave: 
spletna stran
Leto: 
Kraj: 
Črna na Koroškem
Regija: 
Izdajatelj: 
LURA - Ljudska univerza Ravne na Koroškem

Študijski krožek tvorijo debate in pogovori, s pomočjo katerih udeleženci najdejo rešitve za skupno življenje v stanovanjskih skupnostih. Pravila obnašanja, način življenja izven institucije, spretnost obvladovanja tveganj in sistematično načrtovanje selitev so učni izzivi, ki jih sodelujoči obvladajo z izmenjavo izkušenj, s čimer nastaja tudi določena kultura življenja v skupnosti. Javna predstavitev študijskega krožka oz. njegov akcijski cilj je brošura, ki predstavlja proces optimalne vključitve oseb z intelektualnimi ovirami v širše okolje oziroma skupnost, namenjena tako osebam, vključenim v stanovanjsko skupnost, kot lokalnim skupnostim, v katere se bo ta ranljiva skupina ljudi v prihodnosti vključila. Besedilo v njej bo zapisano v tehniki lahkega branja, tako da bodo osebe z motnjami v intelektualnem razvoju lažje dojele napotke, nasvete in razlage. Ljudska univerza Ravne na Koroškem izvaja študijski krožek v sodelovanju s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV), kar je v okoliščinah pandemije še posebej zahtevno in tudi pogumno.