Študijski krožki - izobraževalna oblika za gozdne posestnike ali oblika komunikacije gozdarstva z gozdnimi posestniki?

Avtor: 
Nevenka Bogataj
Tip objave: 
članek
Leto: 
Kraj: 
Ljubljana
Regija: 
Izdajatelj: 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Publikacija: 
Prihodnost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v Sloveniji, Strokovna in znanstvena dela
Oznaka vsebine: