Študijski krožki na Ljudski univerzi Murska Sobota

Avtor: 
Anita Söke Babič
Tip objave: 
diplomska naloga
Leto: 
2009
Kraj: 
Ljubljana
Izdajatelj: 
Filozofska falkulteta