Študijski krožki-vzvod sociokulturne animacije, ŠK kot način zadovoljevanja potreb skupnosti

Avtor: 
Vilma Malečkar
Tip objave: 
članek
Leto: 
Regija: 
Publikacija: 
Andragoška spoznanja, letnik 7, št. 3

Avtorica v Andragoških spoznanjih predstavi udeležence iz dveh študijskih krožkov (Kobilje, Remšnik), kjer so vzpostavili Telehišo in vaški center. Razgrinja povezavo med skupino in lokalno skupnostjo. Ključni motivi za udeležbo so bili: možnost vpliva na življenje v lokalni skupnosti, druženje s sokrajani, medsebojno sodelovanje. S skupnim učenjem in vzajemnim delovanjem lahko vplivamo na vsakdanjo podobno našega kraja in medsebojne odnose, torej ni namenjeno le posamezniku, ampak vsaj skupini, če ne že celi skupnosti.

Oznaka vsebine: