Vzgojna vloga umetniškega ustvarjanja v študijskem krožku

Avtor: 
Sonja Rotar
Tip objave: 
diplomska naloga
Leto: 
2006
Kraj: 
Ljubljana
Izdajatelj: 
Filozofska falkulteta