Za gradom pa pungrad cveti

Tip objave: 
brošura
Leto: 
ŠK in mentor: 
ŠK Za gradom pa pungrad cveti, dr. Anja Benko
Kraj: 
Ravne na Koroškem
Regija: 
Izdajatelj: 
Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA)

Ledinska imena so eden temeljnih gradnikov kulturne krajine in najmanjša zemljiška imena, ki zaradi prenatrpanosti redko najdejo prostor na zemljevidih ali kartah, živijo pa s prebivalci posameznih vaških skupnosti, saj slikajo njihov način življenja, miselnost, omogočajo komunikacijo in orientacijo v prostoru, označujejo kraje, ki imajo za posameznike in skupnosti posebni – simbolni pomen.

V lokalnem okolju na Koroškem, sploh na samotnih kmetijah v naselju Zagrad v Občini Prevalje, opažamo, da se zaradi spremenjenih družbenih razmer, deagrarizacije, mehanizacije kmetovanja, pogostejšega preseljevanja ljudi ipd. ledinska imena naglo izgubljajo, zato smo se odločili, da jih v okviru študijskega krožka Za gradom pa pungrad cveti popišemo, naredimo njihov zbir in jih poskušamo kartirati na ortofoto posnetke tega geografskega območja oziroma zemljevide, z vsem pa jih obujamo, ohranjamo in iztrgamo iz pozabe, kar podpira tudi organizacija Unesco v posebni Konvenciji o varovanju nesnovne dediščine iz leta 2003. Študijski krožek je zato močno prispeval k ohranitvi lokalne kulturne/kmečke nesnovne dediščine ledinskih imen in k ohranitvi narečnih poimenovanj za prihodnje rodove in generacije.

Nastala je publikacija, ki vsebuje popis ledinskih imen in zemljevide kmetij z ledinskimi imeni.