Alojz Lipnik

Leto: 
2010
Kraj: 
Solčava
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih

Solčavsko je leta 2009 prejelo prestižno nagrado Evropske komisije EDEN - Evropska destinacija odličnosti. Veliko zaslugo pri tem ima prav Alojz Lipnik, inženir gozdarstva, domoljub in župan Občine Solčava. Svojo usposobljenost za mentorja študijskih krožkov in drugo neformalno znanje, s katerim nenehno nadgrajuje svojo formalno izobrazbo, zna izkoristiti za povezovanje ljudi v občini. Predvsem pa prispeva k razumevanju in spoštovanju načel trajnostnega razvoja.

Oče štirih otrok je na naravo navezan že vse svoje življenje. O sebi pravi: »Moje delo, ki se udejanja v številnih projektih, se je začelo z izobraževanjem za mentorja študijskih krožkov.« K sodelovanju v študijskih krožkih je pritegnil raztresene visokogorske kmete in jih tako navdušil, da je njihovo sodelovanje preraslo v društvo. Na delavnicah in seminarjih je vedno dejaven udeleženec, pa tudi voditelj, moderator in predavatelj. Zasnoval in vodil je več uspešnih domačih in mednarodnih projektov, kot so: Solčavski gorski les, Turistična infrastruktura Solčavskega, Delta - reševanje prometa v turističnih območjih, Nature Experience, Stara & Nova Rinka idr.

Alojz se z novim znanjem, ki ga je pridobil v študijskih krožkih, loteva tudi županskih nalog. Ve, kaj je dialog. Zna poslušati in najti močno plat vsakega občana oziroma sodelavca. V razvojnih načrtih daje vseživljenjskemu učenju osrednji pomen. Solčavske visokogorske kmetije so svojo izvirno turistično ponudbo zasnovale v študijskih krožkih. Sad dela v krožkih je tudi Solčavska panoramska cesta, ki te kmetije povezuje. V resnici je razvojna vizija Alojza Lipnika zahtevna in zasnovana dolgoročno. Posebno mesto v njej zavzema skrb za mlade, zato že pripravlja občinski podjetniški inkubator in spodbude za mlade družine, saj se zaveda, da brez njih ne bo prihodnosti.