Jasmina Levičar

Leto: 
2013
Kraj: 
Prevorje
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih

Jasmina Levičar se je iz mlade brezposelne osebe prelevila v samozavestno uspešno podjetnico. Kot diplomantka geodezije ni našla ustrezne zaposlitve, zato je iskala, kje se ji bodo odprla druga vrata. Ta je našla na Ljudski univerzi Šentjur, ko se je odločila, da se udeleži tečaja ustvarjalnega pisanja. Kasneje se je vključila v projekt Podjetno v svet podjetništva in prišla do novih poznanstev in priložnosti. Danes uspešno vodi svoje podjetje Glas citer. Mlajše in starejše poučuje igranje citer, v svojem okolju prireja citrarske koncerte, igra v gledališki skupini ... Domačini so veseli, da jo imajo, saj je s svojo dejavno vlogo popestrila delovanje kulturnega društva in drugih ustanov v svojem okolju. Citre jo tako spremljajo na vsakem koraku. Najbolj je vesela in ponosna, da je njen hobi postal tudi njen poklic, v katerem uživa. Svoje znanje že nadgrajuje v solo petju. Kdo ve, lahko se ji tudi tu odprejo nove priložnosti za delovanje.