Jože Prah

Leto: 
2004
Kraj: 
Sevnica
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih

»Življenje na podeželju je pestro, zato je pestro tudi delo študijskih krožkov!«

'Pestro' in bogato je tudi življenje Jožeta Praha. Kdor bi ga skušal najti istega dne dvakrat na istem mestu, bi se trudil zaman! Ne le zato, ker njegova službena pot vodi skozi gozd, prek razgibane pokrajine ob Savi, temveč tudi zato, ker izkoristi prav vsako priložnost, da naredi kaj dobrega za ljudi, ki jih srečuje. Prepričan je, da se v vsakem človeku, prav tako pa tudi v vsakem okolju, naj bo še tako zapostavljeno, skriva neprecenljivo bogastvo. Vredno ga je odkriti, ljudi pa naučiti, da ga bodo znali prepoznati, ohranjati in uporabiti sebi v prid. Ne vemo, če so študijski krožki najbolj priljubljena oblika neformalnega posredovanja znanja Jožeta Praha, vsekakor pa jih zelo pogosto in tudi uspešno uporablja. Za razvoj kraja je bil zelo pomemben krožek Svibno, v katerem je bil mentor. Krožki rešujejo tudi naseljenost krajev. Tako je celo dolino rešil izumrtja študijski krožek Sopota (somentor). Učenje v študijskih krožkih spodbuja tudi v okviru Zavoda za gozdove, saj je ugotovil, da novi lastniki ne poznajo zakonitosti rasti mladega gozda, zato jih bo treba izobraziti. Deset gozdarjev je že navdušil, da so se usposobili za mentorje, načrtuje pa, da bo v prihodnjih letih to število naraslo na petdeset. S pomočjo krožkov je utrl, označil in predstavil javnosti vrsto gozdnih, učnih, turističnih in etnografsko zanimivih poti; pripravil in izdal je zloženke, monografije, brošure in vodnike (Oglarska pot, Dole pri Litiji – kraj, kjer živi oglarstvo, vodnik po turistično-zgodovinsko-gozdnih učnih poteh, Svibno v sliki in besedi, V Svibnem je res lepo, Blaž Jurko …). Oživil je etnografsko zanimive dogodke in bil pobudnik prireditev, ki so postale tradicionalne (Splavarji na Savi, Teden gozdov na Dolah, Pohod po Poti oglarjev …). Da bi prispeval h kakovostnejšemu življenju ljudi na svojem območju, sodeluje v projektu trinajstih občin (od Kamnika do Radeč) Po poteh dediščine. Je izjemen vzgojitelj in animator mladih v Planinskem društvu Radeče, ureja glasilo Mladi planinec Planinskega društva Lisca. Je tudi tajnik Komisije za evropske pešpoti. Za projekte, ki se mu zdijo potrebni, zna pridobiti tako denarno kot politično podporo. Odlikuje se po požrtvovalnosti, velikodušnosti, vztrajnosti in smislu za dialog. To je verjetno tudi ključ, ki mu odpira vrata.