Marija Imperl

Leto: 
2013
Kraj: 
Radeče
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih

Marija Imperl iz Radeč je v svoji lokalni skupnosti človek, ki povezuje in motivira na vseh področjih delovanja -- v športu, turizmu, kulturi in vseživljenjskem učenju. Zna prisluhniti in slišati, kaj so potrebe in ideje ljudi v domačem okolju, ter te zamisli uspešno uresničuje. Ko je pred leti prevzela vodenje Javnega zavoda KTRC Radeče, niti ni vedela, kaj točno to pomeni. Do danes je ob pomoči tesnih sodelavcev izpeljala številne študijske krožke, povezala društva, podjetja ter izpeljala mednarodne projekte, ki niso prepoznani le v domačem okolju, ampak tudi drugod po Evropi. Radeče postajajo prepoznaven kraj, kamor zahajajo turisti, poslovni partnerji, osnovnošolci in drugi. Danes po reki Savi spet vozi splav, hiša na Magolniku je postala pravi center vseživljenjskega učenja, kamor se prihajajo učit ljudje različnih generacij. Ko Marija zaključi z eno zgodbo, že premišljuje o novi. V vsaki se prepletajo vezi med naravo in ljudmi -- oboji ji pomenijo največ.