Mentorji študijskih krožkov na Srednji trgovski šoli v Ljubljani

Leto: 
1999
Kraj: 
Ljubljana
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne učne uspehe in bogatitev lastnega znanja

Veselje v srcu je kolosalna sila!

Skupino sestavljajo mentorica Agata Freyer Majaron, ki vodi krožke o Plečnikovi dediščini, mentor Jirži Kočica - vodi krožke s področja upodabljajoče umetnosti, ter Zlatka Kump, voditeljica študijskih krožkov na šoli. Krožke sicer prirejajo in vodijo samostojno, neodvisno drug od drugega, vendar pa mentorji med seboj tesno sodelujejo in iz tega sodelovanja se je porodilo veliko zamisli, ki so jih tudi skupaj uresničili. Mentorji pravijo, da gre za popolnoma drugačno učenje, za učenje z navdušenjem, z 'veseljem v srcu', z vpijanjem znanja, ki ga - bodisi mentor bodisi član krožka - prenaša na druge. Meje med učiteljem in učencem so tako zabrisane in učijo se resnično drug od drugega.