Nevenka Jelen

Leto: 
2000
Kraj: 
Šempeter
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne učne uspehe in bogatitev lastnega znanja