Skupina Vrtačarji

Leto: 
2005
Kraj: 
Lesce
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne učne uspehe in bogatitev lastnega znanja

Začetki rednega druženja pod častitljivo lipo v Lescah segajo v leto 1997. Na Vrtači, na sončni strani mogočnega pobočja Stola, so se začele povezovati družine, da bi si z neformalnim učenjem, športom in prijateljskim druženjem izboljšale kakovost življenja. Sprva ljubiteljsko delovanje skupine je preraslo v pravo učečo se lokalno skupnost, ki je odprta tudi za prijatelje od drugod. Sprva je bil njihov osrednji namen prijateljsko druženje in ustvarjalno, dejavno preživljanje prostega časa. Praznovanja so obogatili s kulturnimi dogodki. Prirejati so začeli ljudske igre (Popotovanja, Nad breznom, Lov Agate Švarckobler, Tam koplji pod lipo, Žandar in tolovaj – lutkovna igrica), izdelovali so kostume in oblikovali celostno podobo skupine za pustovanja in druge javne prireditve (kar dvakrat so zmagali na tekmovanjih za najboljšo masko). V letu 2001 so ustanovili oktet Vrtačarji. Najbolj pa jih že vsa leta povezujejo športne dejavnosti. Te vedno pritegnejo vse generacije - od najmlajših do najstarejših, pa naj gre za tek na smučeh, planinske pohode, splavarjenje, taborjenje, kegljanje, tenis ali kolesarjenje. Z vstopanjem novih članov, izmed katerih je vsakdo prinesel s seboj nove talente, znanje in radovednost, so se odprle možnosti tudi za učenje v študijskih krožkih. Teme izbirajo tako, da so kar najbolj povezane z njihovimi željami in potrebami, bodisi skupine ali posameznikov. V letošnjem letu so se odločili za krožek računalniškega opismenjevanja, ki se ga udeležujejo tudi najstarejši člani. Pred tem so se učili skrivnosti dobrih fotografov in oblikovanja video-dokumentacije. Na CD-jih imajo predstavljene vse svoje najpomembnejše dejavnosti in dosežke. V minulih letih je bil najodmevnejši njihov študijski krožek Sirtaki, s katerim so se uspešno predstavili tudi drugod po Sloveniji. Svojo občansko in državljansko odgovornost pa so še najbolj izpričali s krožkom Po toči zvoniti je prepozno, v katerem so preučili varnost poti svojih otrok v šolo in občinskim organom predlagali rešitve, ki naj bi varnost bistveno izboljšale.